PREDSTAVITEV

LAS je lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v občini Škofja Loka, v kateri združujemo svoje moči prostovoljni strokovni delavci z večletnimi izkušnjami pri delu z otroki in mladostniki v šolstvu, socialnem varstvu in zdravstvu, ter prostovoljci. Na področju primarne preventive delujemo kot posvetovalno telo župana, ki nas v začetku svojega mandata vedno znova konstituira. Škofjeloški LAS je bil ustanovljen aprila 1997. Finance za projekte črpamo iz občinskega proračuna, delo članov pa je častno in prostovoljno. Lokalne akcijske skupine je nekdaj povezoval Urad za droge (od leta 1997), zdaj pa smo aktivni pod okriljem Ministrstva za zdravje oziroma Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne. Člani spodbujamo in podpiramo preventivne dejavnosti, ki so usmerjene v zdravo in kakovostno življenje brez zasvojenosti. Letos obeležuje LAS Škofja Loka že 18. leto delovanja (od 1997 dalje).

Naš namen:

Naše glavno vodilo je nuditi otrokom, mladostnikom in njihovim staršem možnosti za kakovostno, zdravo in ustvarjalno življenje. Naše delo temelji na univerzalni preventivi, ki je široko usmerjena in namenjena najširši skupini ljudi, ki s svojimi sporočili in programi želi preprečiti uporabo nedovoljenih substanc.

Naši cilji so:

+ spodbujati kakovostno družinsko življenje,
+ krepiti telesno in duševno zdravje otrok in mladostnikov,
+ razvijati dobre medsebojne odnose v vrstniških skupinah, v družini in v širši socialni skupnosti,
+ učiti se odgovornega odnosa do sebe in svojega telesa,
+ krepiti zavest otrok in mladostnikov v smeri, da vzpostavijo zdrav odnos do psihoaktivnih substanc,
+ krepiti odločitev otrok in mladostnikov, da zmorejo reči drogi NE.

Preventivni program

OPIS PRED PREDSTAVITVIJO POSAMEZNIH PROGRAMOV:

Naši programi uporabnikom nudijo izkušnje kakovostnega preživljanja prostega časa, učenje za ustvarjalno življenje, izgradnjo pozitivne samopodobe, ozaveščenost o škodljivosti uživanja drog in krepitev dejavnikov preprečevanja zasvojenosti. LAS Škofja Loka je v škofjeloškem prostoru dobro poznan po svojih preventivnih programih, ki omogočajo staršem in otrokom skupno preživljanje prostega časa, krepitev pozitivne samopodobe, spoznavanje načel dobrih vzgojnih pristopov ter učenje učinkovite komunikacije, pomembne za doseganje kakovostnih medosebnih odnosov.

1. DRUŽINSKA REKREACIJA
2. ŠOLA ZA STARŠE
3. PREVENTIVNE DELAVNICE
4. DEJAVNOSTI OB TEDNU DRUŽINE
5. POSVET ZA STROKOVNE DELAVCE
6. VETER V LASEH
7. LOKALNI URAD MEPI

Komu so namenjeni preventivni programi?

Preventivni programi so namenjeni ozaveščanju otrok in mladostnikov, da se ti ne bi podali v katerokoli obliko zasvojenosti, kot tudi ozaveščanju staršev, da ima družina pomembno vlogo pri preprečevanju otrokovih težav. Otrokom, mladim in odraslim programi nudijo izkušnjo za kakovostno preživljanje prostega časa in učenje za ustvarjalno življenje.

Varovalni dejavniki: ozaveščanje mladih o škodljivosti uživanja drog, pomoč mladim, da izgradijo pozitivno samopodobo, učenje mladih za koristno preživljanje prostega časa, čustvena opora staršem, ozaveščanje staršev o tem, kako pomembna je, da vedo, s čim se v prostem času ukvarja njihov otrok. Družina, ki jo LAS vključuje v večino svojih projektov, ima temeljito vlogo pri vzgoji zdrave, stabilne in ubrane osebnosti. Otroci lažje rešujejo probleme ter sprejemajo odločitve in odgovornosti v družinah, kjer prevladujejo zdravi odnosi in kjer starši znajo podpreti otroka, kadar to potrebuje. Otroci, ki živijo v takih družinah, lažje odklonijo drogo, brez bojazni, da v vrstniški skupini ne bodo sprejeti.